info@rttfi.com +2246274978 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

Garal hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal ceerno mawɗo Fari Silla KAH ɗoo he Gammbiya

Garal hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal ceerno mawɗo Fari Silla KAH ɗoo he Gammbiya

Garal hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal ceerno mawɗo Fari Silla KAH ɗoo he Gammbiya njillu haajuuji keeriiɗi, GENO Baɗoowo ko moƳƳi, Hawrindinoowo moƳƳuɓe e moƳƳinooɓe, mbo hari ɗo nder leehal Baara hooreejo TAbital Pulaaku Gammbiya Alahaji Siidi Deem wondude kalfinaaɗo jokkondiral Tabital Pulaaku Gammbiya Ceerno Mammadu Laamiin Jallo

MORE ...